Termeni și condiții

DELARUJ ZIDIBACI, este un furnizor de servicii, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social la adresa strada Nichita Stanescu, nr32, Ilfov, Mogosoaia, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/3111/2019, cod unic de inregistrare fiscala 41397510.

Folosirea platformei "delaruj.ro" reprezinta acordul tau de a accepta termenii si conditiile cuprinse in acest document.

Pentru o mai bună functionare a platformei "delaruj.ro", ne rezervam dreptul de a modifica acest document. 


 

1. DEFINITII SI TERMENI

 • Utilizator – persoana fizica sau persoana juridica, care prin accesarea site-ului delaruj.ro, si-a exprimat acordul cu privire la clauzele specificate in prezentul document „Termene si conditii”. 
 • Client – persoana fizica sau persoana juridica, care a solicitat o oferta de pret, direct pe site sau telefonic . Forma de identificare pe platforma delaruj.ro este compusa dintr-o adresa de e-mail unica si un număr de telefon corect, care ii permite sa solicite o oferta de preț prin intermediul site-ului.  Clientul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete si actualizate.
 • Lucrare/Proiect –clientul comunica pe site informatiile necesare referitoare la cerintele sale pentru realizarea unei lucrari, reparatii, imbunatatiri, a unui proiect, etc 
 • Oferta – documentul prin care site-ul delaruj.ro comunica clientului evaluarea initiala a proiectului , ii atribuie un  pret si o durata de timp in care lucrarea va fi finalizata inclusiv orice alte informatii relevante.
 • Profil public – Site-ul este accesibil oricarui vizitator fara a fi nevoie de a fi inregistrat și  contine informatii facute public cu scopul de a-si promova atat serviciile oferite cat si experienta in domeniu, prin intermediul proiectelor realizate, al recenziilor primite, etc. 
 • Recenzie – forma de exprimare a gradului de satisfactie a unui Client fata de serviciile oferite de compania Delaruj Zidibaci SRL  in urma unei oferte publicate. Recenzia este facuta publica pe site. Recenzia se exprima sub forma de stele, pe o scara de la 1 (fiind cea mai mica) la 5 (fiind cea mai buna) care poate contine text pentru a oferii mai multe informatii.


 

2. SCOPUL

Scopul acestui document este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului sau Platformei delaruj.ro


 • de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Client și Furnizorul de Servicii , pentru soluționarea unei Solicitări, după cum vom arăta în cele ce urmează.
 • de a defini conditiile contractuale ce guverneaza relatie dintre Client si Furnizor, pentru realizarea lucrărilor solicitate de Client.


Website-ul poate conține legături („link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Furnizorul nefiind răspunzător și neasumându-și nici o obligație pentru conținutul respectivelor website-uri. Furnizorul nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.


Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Furnizorului niciun fel de despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care link-urile fac trimitere.

 

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului delaruj.ro este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în site,  imaginile, articolele, fotografiile precum și alte materiale și informații de pe acest site sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului de servicii DELARUJ ZIDIBACI .

Aceste materiale nu pot fi copiate, modificate, repostate pe alte website-uri, redistribuite sau transferate în orice formă.

Marca, logo, afișate pe Website-ul delaruj.ro aparțin Furnizorului de servicii.

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului.

 

4. CUM FUNCTIONEAZA SITE-UL?

Utilizatorul poate vizualiza toate tipurile de servicii pe care Furnizorul le poate presta și mai poate solicita o oferta de pret pe site-ul delaruj.ro pentru fiecare tip de serviciu în parte. Solicitarea se face prin completarea unui Formular pe care îl găsește în pagina serviciului respectiv.

Formularele conțin următoarele câmpuri:

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Formularului pentru veridicitatea și pentru caracterul complet al informațiilor publicate/transmise în fiecare Formular completat. Furnizorul va putea  contacta Utilizatorul pentru a obține informații suplimentare despre Lucrare, pentru a completa eventualele informații lipsă astfel încât oferta de preț să fie cât mai corectă.

Furnizorul poate anula Formularul in cazul nerespentarii oricarei prevederi din acest document.

 

5. RECENZII SI COMENTARII

Toate comentariile si recenziile afisate pe platforma reflecta opinia proprie a fiecarui Utilizator sau Client.

Consideram ca dreptul la exprimare este un drept fundamental al oricarui individ care se poate exprima cu cuvinte proprii in plina libertate atat timp cat regulile din aceste termeni si conditii sunt respectate.

Recenziile si comentariile publicate pot fi atat pozitive, cat si negative, si vor reflecta opinia sau experienta personala a fiecarui utilizator

Pe langa o evaluarea realista critica, in momentul inscrierii unei recenzii, utilizatorul va adauga si un rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Receneziile, vor influenta scorul general al serviciului. Astfel, o recenzie insotita de un numar mare de stele duce la o crestere a rating-ului general, iar o recenzie negativa duce la o scadere a acestuia.

 

6. CONFIDENȚIALITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către Furnizor, vor rămâne în proprietatea Furnizorului.
Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Utilizator cu privire la Comandă/Profesionist, fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Furnizorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

 

7. PROTECȚIA DATELOR

Pentru prestarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, Furnizorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți aici.

De asemenea, Furnizorul folosește pe acest Website cookies. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor, aici.


Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica de utilizare a cookie-urilor fac parte integrantă din Termene și Condiții aplicabile Website-ului.

 

8. DESPĂGUBIRI

Utilizatorul înțelege, declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuială a Furnizorului inclusiv angajații și afiliații acestuia, fără a se limita la taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu următoarele acțiuni:


 • încălcarea acestor Termene și condiții de către Utilizator;
 • utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Utilizator;
 • nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală;Furnizorul va despăgubi Utilizatorul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a:


 • încălcării acestor Termeni și Condiții,
 • acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați sau de către profesioniști.

 

9. OFERTAREA

În cazul Formularelor mai complexe care implică o analiză la faţa locului, un Profesionist va efectua o vizită de constatare/evaluare la adresa solicitată de Utilizator, doar cu un telefon în prealabil. Există posibilitatea să apară o taxă de transport în acest caz, dar acest lucru va fi anunțat de Furnizor înainte de a merge la fața locului și va fi doar cu acordul Clientului;  Această taxă va fi achitată de Client înainte ca Furnizorul să se deplaseze;


Operatiunea de Constatare cuprinde urmatoarele actiuni:


 • deplasare la adresa solicitata de Utilizator;
 • realizarea de catre Profesionist unor fotografii cu stadiul proiectul la momentul contractarii serviciilor; Fotografiile se vor realiza in limitele stabilite de CLIENT, fara includerea unor persoane in fotografii, doar cu scopul de a efectua o expertiza corecta a executiei șI pentru stabilirea stadiului Proiectului la momentul preluarii comenzii, precum si in vederea gestionarii unor relcamatii ulterioare.
 • stabilirea detaliilor de executie solicitate de Client si pe care Furnizorul le poate executa conform prevederilor legale in vigoare;
masuratori ale suprafetelor; nu vor fi luate in calcul defecte sau vicii ascunse care nu pot fi vizualizate

Evaluarea de către Furnizor se va efectua la data si ora stabilita de comun acord cu Clientul, ulterior achitarii de catre taxei de constatare, daca va fi cazul.

Dupa efectuarea constatarii, Utilizatorul primește de la Furnizor o Ofertă în termen de 3 zile lucrătoare.


Clientul are dreptul de a accepta/refuza Oferta Furnizorului în termen de 5 zile calendaristice de la data la care Furnizorul i-a transmis oferta. Dacă această perioadă a fost depășită, Comanda se va abandona de la sine.


Prin acceptarea Ofertei, Clientul intelege ca in timpul lucrarilor sau ulterior finalizarii Proiectului, nu mai poate negocia pretul transmis in Oferta initala si acceptata de acesta;


Clientul  va stabili împreună cu Furnizorul si Profesionistul de comun acord data și ora la care dorește executarea Proiectului.


Clientul  va informa Furnizorul asupra modificarilor ce impiedica realizarea Proiectului la data stabilita. Orice modificare solicitata de Client poate insemna:

 • 
modificarea ofertei estimative initiale;
 • modificarea termenului de executie.

Prestarea serviciului va fi considerată acceptată de către Client la data acceptării Ofertei primite de la Furnizor și va fi guvernată de Termene și Condițiile în vigoare la momentul la care Solicitarea a fost înregistrată pe Website.

 

10. EXECUȚIA PROIECTULUI

Furnizorul se va deplasa la ora și locul stabilit cu Clientul pentru efectuarea Proiectului.
În cazul în care Furnizorul  observă diferențe mari de volum al materialelor necesare pentru efectuarea Proiectului față de descrierea inițială, va întocmi un Proces-verbal de lucrari suplimentare ce va fi semnat si acceptat de  Beneficiar . Procesul-verbal de lucrari suplimentare poate conține atât materialele suplimentare necesare, cât și manopera necesară efectuării Lucrărilor suplimentare. Pe baza acestui Proces-Verbal de lucrari suplimentare, Furnizorul va transmite Beneficiarului o Oferta de Lucrari suplimentare. Daca oferta de Lucrari suplimentare este acceptata de Beneficiar prin transmiterea pe email al acordului la adresa de email office@delaruj.ro, Furnizorul confirma realizarea acestor lucrari suplimentare. Daca Oferta de Lucrari suplimentare nu este acceptata de Client, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu efectua aceste lucrari suplimentare.

Daca realizarea Proiectului depinde si de efectuarea Lucrarilor suplimentare ce nu au fost acceptate de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu mai executa Comanda, urmand ca Beneficiarul sa achite contravaloarea serviciilor efectuate pana la momentul respectiv; 


În condițiile existenței unui acord expres din partea Clientului, Furnizorul va putea:


 • realiza fotografii/filmări video pe parcursul executării Comenzii,
 • utiliza aceste înregistrări în scopul promovării serviciilor disponibile pe site;


La finalizarea Comenzii se va intocmi un Proces -Verbal de Receptie intre Client si Furnizor. Daca Clientul are obiectiuni cu privire la calitatea lucrarilor executate, va trebui sa le evidentieze in acest Proces-Verbal la rubrica “lucrari neconforme”. Daca Beneficiarul are alte obiectiuni ce nu tin, in mod expres, de calitatea lucrarilor executate le poate completa la rubrica “Obiectiuni”. Orice reclamatie ulterioara semnarii Procesului -Verbal de receptie calitativa nu va fi luata in considerare.


La finalul executarii Comenzii, Furnizorul va realiza fotografii cu Proiectul, in limitele agreate cu Clientul, pentru a documenta finalizarea comenzii precum si in vederea gestionari unor relcamatii ulterioare. In fotografii nu vor fi captate persoane.
In baza semnarii si acceptarii de catre Client a  Procesului Verbal de receptie calitativa, Furnizorul va emite factura finala aferenta Comenzii. 


Clientul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unei recenzii online cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Furnizor.

 

11. ANULAREA PROIECTULUI

Clientul poate anula Proiectul sau Lucrarea in orice moment inainte de programarea constatarii sau programarea executiei serviciilor. Clientul poate anula și ulterior acestui moment, numai cu condiția de a plăti toate serviciile prestate până la momentul respectiv, inclusiv materialele consumate, transportul și manipularea.

Anularea unui Proiect se face exclusiv doar în scris,  pe email catre office@delaruj.ro, unde Clientul va trece și motivul anulării. 


În cazul în care Clientul a achitat integral plata Lucrărilor sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea Cheltuielilor și a procentului de servicii deja prestate, Furnizorul va restitui Clientului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea, 

Clientul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Furnizor și valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Proiect, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.


În cazul in care Clientul nu a platit lucrarea in avans, el se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Furnizor, precum și valoarea serviciilor deja prestate, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.

Clientul nu poate pretinde anularea Proiectului după prestarea în totalitate. În acest caz Clientul are obligaţia de a efectua plata.

 

12. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CLIENT

Clientul  își asumă răspunderea pentru conținutul Formularului Transmis  pe site și a comenzii semnate ulterior.
Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Clientul are dreptul de a solicita Lucrari Suplimentare cu conditia respectarii acestui document Termene si Conditii

Clientul înțelege că nu poate prelungi termenele de finalizare ale Proiectului, decat prin respectarea documentului  Termene si Conditii


Clientul  isi asuma raspunderea pentru Procesele-Verbale semnate.


Clientul  este obligat sa plateasca facturile emise aferente serviciilor solicitate si prestate, la termenul specificat in factura.

 

13. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII FURNIZOR

Furnizorul se obligă să proceseze toate Formularele transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termeni și Condiții.


Furnizorul are dreptul de a verifica, accepta sau refuza, justificat, cererile (lucrari, lucrari suplimentare, modificari termene de executie, etc) venite din partea Utilizatorilor/Clientilor.


Furnizorul are dreptul de a refuza executia Proiectului daca Clientul nu respecta prevederile acestor Termeni si Conditii.


Furnizorul va executa lucrarile evidentiate in Comanda/ Contract  precum si a Lucrarilor Suplimentare, conform acestor Termeni si Conditii.


Furnizorul executa lucrarile solicitate conform tehnologiilor, normativelor si a fiselor tehnice in vigoare.


Furnizorul are obligatia de a emite factura pentru serviciile prestate.

 

14. GARANȚII

Furnizorul oferă Clientului o garanție comercială pentru lucrarile solicitate si executate. Perioada de garanție a Lucrărilor împreună cu Termenii și condițiile de acordare a garantiei vor fi comunicate Clientului împreună cu Procesul verbal de receptie a Proiectului,

Astfel, în cazul în care în interiorul termenului de garanție indicat apare o defecțiune ca urmare a unei eventuale neconformități a Lucrărilor prestate de către Furnizor, Clientul poate sesiza Furnizorul printr-un mesaj trimis prin e-mail office@delaruj.ro

Clientul trebuie să informeze Furnizorul cu privire la defecțiunea survenită Lucrărilor în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data survenirii acesteia, dar nu după expirarea termenului de garanție.


Ulterior primirii sesizării, Furnizorul va contacta Clientul pentru a stabili data și ora la care Furnizorul se va prezenta la adresa unde a survenit defecţiunea lucrărilor pentru a constata cauzele survenirii acestora.


Furnizorul va întocmi un Proces-verbal în care va evidentia cauzele defectării lucrărilor realizate asupra Comenzii/Comenzii Personalizate. În cazul în care se constată că defecțiunea a apărut ca urmare a unei neconformitati in executie, Furnizorul va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite.


În cazul în care acestea au survenit ca urmare a neconformității Lucrărilor prestate de către Furnizor , acesta va depune toate diligențele pentru ca defecțiunile survenite asupra Proiectului să fie remediate în termen de cel mult 30 zile calendaristice, de la data sesizării.  Furnizorul nu va fi răspunzător pentru eventualele întârzieri cauzate de lipsa de disponibilitate a Clientului. 


Clientul  declară și înțelege că în cazul în care defecțiunea a survenit:


 • ca urmare a uzurii normale a materialelor folosite
 • din cauza unui eveniment exterior, independent de acțiunea Furnizorului 
 • ca urmare a acțiunii directe a Clientului sau a unei alte persoane

Furnizorul nu va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite, acestea nefacand obiectul garantiei acordate.


Costurile aferente deplasării Furnizorului la locul unde a survenit defecțiunea, precum și costurile aferente operațiunii de constatare a cauzelor survenirii acesteia cad în sarcina Furnizorului, cu excepția acelei situații în care se va dovedi că defecțiunea s-a produs din culpa Clientului, caz în care costurile aferente deplasării vor cădea în sarcina acestuia din urmă.

 

15. FACTURA ȘI PLATA SERVICIILOR

Clientul are obligația de a comunica Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorului/Beneficiarului următoarele modalități de plata:


 • Virament bancar după execuția lucrării, în contul RO43INGB0000999909285074 , deschis la ING Bank
 • Virament bancar în avans pentru lucrarile cu pret fix, în contul RO43INGB0000999909285074, deschis la ING Bank;

Pentru anumite categorii de servicii si/sau in anumite situatii, Furnizorul isi rezerva dreptul de a solicita plata partiala sau integrala inainte de inceperea executarii Proiectului.


Factura are un termen de plată de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Furnizorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii/Comenzii Personalizate solicitate si executate , exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Utilizator la crearea Formularului.


Depasirea cu 5 zile calendaristice a termenului de plata este considerat de drept in intarziere referitor la sumele scadente datorate, fiind notificat in acest sens.


Neachitarea de către Clienta unei facturi emise de Furnizor poate atrage perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, începând cu ziua calendaristică următoare scadenţei facturii și până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii.


 

16. LEGALITATE

Prezentul Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române. Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

 

17. MODIFICARILE TERMENILOR

Avem dreptul de a introduce, intrerupe sau modifica orice serviciu de pe platforma noastra in orice moment, fara preaviz. Prin aceste actiuni nu suntem responsabili fata de tine sau orice alta dauna cauzata de aceasta decizie.

Avem dreptul sa modificam acesti termeni si conditii in orice moment, sa modificam procesele sau modurile in care ne desfasuram activitatea, daca sunt modificari aduse la legile curente care ne obliga sa le actualizam. Termenii si conditiile care sunt aplicate atunci cand folosesti platforma Mesteri Locali, sunt acelea care se aplica in momentul crearii unei lucrari sau a unei oferte.

 

Ultima actualizare: Aprilie 2022.